Disclaimer

Op alle foto's en beelden van de website, de Facebookpagina en de Instagram van Studio Fijn, is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studio Fijn.

Studio Fijn hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Als we persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken, gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. We zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden. Je kan steeds de gegevens die op jou betrekking hebben opvragen.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie op de website, kan je met ons contact opnemen via info@studiofijn.be

Meer informatie vind je in onze algemene voorwaarden.